Післядипломна освіта

Післядипломна освіта

Діяльність дисципліни


На кафедрі оториноларингології з офтальмологією з фаху «Офтальмологія» проходять післядипломну освіту:

-лікарі-інтерни за фахом офтальмологія (2 роки навчання)

-лікарі-інтерни за фахом загальна практика сімейна медицина (3 дні навчання)

-лікарі-курсанти за фахом загальна практика сімейна медицина (3 дні навчання)

-лікарі-клінічні ординатори (2 роки навчання)

-аспірант (3 роки навчання).

Заняття з лікарями-інтернами з фаху «Офтальмологія» проводить д.мед.н., професор Ірина Миколаївна Безкоровайна.Заняття з лікарями-інтернами та лікарями-курсантами з фаху загальна практика сімейна медицина проводить асистент Дарья Ігорівна Мартинюк, заняття з лікарями-інтернами за фахом МНС проводить к.мед.н., доцент Вікторія Вікторівна Ряднова.

Науковим керівником аспіранта та клінічних ординаторів є д.мед.н., професор Ірина Миколаївна Безкоровайна.

Серед лікарів-інтернів за фахом «Офтальмологія» у 2017-2018 н.р. навчалися 2 групи.

До групи першого року навчання ( 120-ОФ) входило 3 інтернів: Троценко І.В, Безугла Ю.П., Найдьон А.O. 

До групи другого року навчання (220-ОФ) входило 5 інтернів: Колінько З.Ф., Кононов Б.С., Плохіх Ю. В., Задорожня О.В, Романюк І.К.Щороку список лікарі інтернів оновлюється. Так, у 2018-2019 н. р. додалися наступні інтерни: Іванченко А.Ю., Кузьменко В.А., Садковська І.Ю., Судейко О.В., Ушакова А.В., Хачатурян Р.Е. (група 127-ОФ першого року начання). А до групи другого року навчання ( 220-ОФ) перейшло 3 інтернів: Троценко І.В, Безугла Ю.П., Найдьон А.O.

Клінічну ординатуру на кафедрі проходять Аль-рабаді Заїд Набіль та Альбузі Халєд Камал-алдієн з Йорданії , Абдуллаєва Гулджемал Мухамметкулиєвна з Туркменістану, Наконечний Д.О. Лікар-клінічний ординатор кафедри оториноларингології з офтальмологією Наконечний Д.О. (термін навчання в клінічній ординатурі - 2017-2019 рр.) навчався в магістратурі (2015-2017 рр.), захистив магістерську роботу на тему: «Кристалографія сльози як метод прогнозування ризику прогресування діабетичної ретинопатії». Має 21 друковану працю, з них: 9 статей у фахових виданнях та 12 тез. Брав участь у міжнародних конференціях: м. Київ – 2014р. та м. Відень (Австрія) – 2014р.; у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, м. Чернівці – 2015р.; участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з офтальмології, м.Одеса 2013 та 2015рр. (диплом за ІІ місце); участь у Всеукраїнських студентських конференціях, м. Полтава – 2014 та 2015рр. (диплом за І місце); участь у Всеукраїнських конференціях молодих вчених, м. Полтава – 2015 та 2016рр.; участь у науково-практичній конференції офтальмологів Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Черкаської, Чернігівської, Харківської областей України, м.Полтава-2016, співавтор двох патентів на корисну модель.

Очний аспірант кафедри отриноларингології з офтальмологією Стебловська І.С (навчалася в аспірантурі з 2014 по 2017 рр.) виконала наукову роботу на тему: «Оптимізація діагностики та лікування набряку макулярної ділянки після факоемульсифікації катаракти у пацієнтів з дегенеративними захворюваннями сітківки». Набрала клінічний матеріал. Завершила етап написання роботи. За темою дисертаційної роботи опублікувала 17 друкованих праць, з них: 9 статей у фахових журналах та 8 тез. Брала участь у міжнародних конференціях: Філатовські читання, Одеса – 2013р., XIII з'їзд офтальмологів України, Одеса 2014р.; участь у Всеукраїнських конференціях молодих вчених, м. Полтава – 2014р., 2015р. та 2016р.; участь у науково-практичній конференції офтальмологів Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Черкаської, Чернігівської, Харківської областей України, м.Полтава-2016. В теперішній час працює асистентом кафедри.

Аспірант Жуіні Дхіа Еддін (Туніс) та Дун Фан Хуі (Китай) запланували наукові роботи «Особливості структурних порушень гангліозного комплекса сітківки у пацієнтів з псевдо ексфоліативною глаукомою» та «Клініко-функціональні особливості показників кількісно-якісного складу слізної рідини у користувачів цифровими пристроями» відповідно, активно виконують навчальний план аспірантури та працюють у галузі наукових досліджень.

Всі учасники навчального процесу післядипломної освіти з офтальмології проходять поглиблення професійних знань, підвищення рівнів умінь та навичок, якими має володіти лікар-офтальмолог з використанням сучасних комп’ютерних технологій.Дисципліна «Офтальмологія»

УМСА


HQ: УМСА Полтава

Office: +38 0532 656980 GSM: +00 000 0000000 Fax: +00 000 0000000


Office: Клінічна база - офтальмологічне відділення ПОКЛ ім. Н.В.Скліфасовського

Office: +38 05322 22908 GSM: +00 000 0000000 Fax: +00 000 0000000


Ви маєте можливість подзвонити, або написати нам

@umsa.edu.ua