Наукова робота

Наукова робота

Діяльність дисципліни


На кафедрі працюють 4 викладачі: 3 доктори медичних наук, у тому числі 1 професор, 2 доценти та 1 кандидат медичних наук, доцент.

Основні наукові напрямки роботи кафедри:
- діагностика та лікування судинних захворювань сітківки;
- медикаментозне та хірургічне лікування глаукоми;
- лікування та профілактика вікової та діабетичної катаракти антиоксидантами;
- розробка нових методів лікування захворювань рогівки.

По закінченим науковим розробкам отримано 12 авторських свідоцтв та 46 рац. пропозицій.

На кафедрі підготовлено чотири доктори наук, вісім кандидатів наук, двадцять клінічних ординаторів, серед яких п’ятеро іноземців; чотири магістри.

Співробітники кафедри виконували ряд наукових робіт в рамках планових НДР УМСА. В даний час доцент Максимук О.Ю. входить співвиконавцем в НДР кафедри оториноларингології «Розробка нових медичних технологій в діагностиці та лікуванні патології верхніх дихальних шляхів» № державної реєстрації 2301020.

Матеріали наукових досліджень були впроваджені у лікувальну роботу НДІ очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова АМН України, лікувальну роботу і навчальний процес ряду кафедр офтальмології, таких як кафедра офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра офтальмології Львівського національного медичного університету та ін.. Впровадження підтверджуються відповідними актами, методичними рекомендаціями, в тому числі для практичної охорони здоров’я.Науковою роботою на кафедрі займаються також клінічний ординатор Шакуфф Хазем та магістр Стебловська І.С.(магістерська робота «Вплив товщини рогівки на величину внутрішньоочного тиску за результатами різних методів дослідження»). Перші їх досягнення знайшли відображення в участі в науково-практичній конференції «Актуальні питання клінічної медицини» (Шакуфф Хазем) та конкурсі наукових праць молодих учених, присвяченого Дню науки (Стебловська І.С.)


Кафедра офтальмології бере активну участь у патентно-ліцензійній роботі, щороку поповнюючи базу винаходів академії. За роки виконання НДР «Клініко-морфологічні зміни структур ока при дегенеративних захворюваннях органа зору» було отримано 6 патентів на корисну модель та 4 авторських права на науковий твір.


Дисципліна «Офтальмологія»

УМСА


HQ: УМСА Полтава

Office: +38 0532 656980 GSM: +00 000 0000000 Fax: +00 000 0000000


Office: Клінічна база - офтальмологічне відділення ПОКЛ ім. Н.В.Скліфасовського

Office: +38 05322 22908 GSM: +00 000 0000000 Fax: +00 000 0000000


Ви маєте можливість подзвонити, або написати нам

@umsa.edu.ua