Навчально-методична робота

Навчально-методична робота

Діяльність дисципліни


На кафедрі офтальмології проводяться навчання студентів 4 курсу медичного факультету № 1 та № 2 і стоматологічного факультету за фахом офтальмологія. Кафедра офтальмології також проводить післядипломну підготовку в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі лікарів-офтальмологів та на спеціальних циклах – сімейних лікарів. 

За період з 2010 по 2012 рік в інтернатурі за фахом «офтальмологія» та «дитяча офтальмологія» спеціальність набули 17 лікарів, з них 3 закінчили магістратуру, 2 клінічну ординатуру. 

Для оптимізації навчального процесу і кращого оволодіння практичними навичками на кафедрі в 2012 р. видано навчальний посібник «Офтальмологія» з грифом ЦМК, розроблені мультимедійні лекції для студентів та лікарів-інтернів, виготовлені таблиці, в т.ч. і на англійській мові.

На кафедрі працює студентський науковий гурток, засідання якого проводяться щосереди о 15 годині. Учасниками гуртка, під керівництвом викладачів кафедри, готуються наукові доповіді на студентські наукові конференції.


Інформація з усіх напрямків роботи кафедри представлена на стендах. На кафедрі постійно створюються і видаються навчальні посібники для студентів та лікарів-інтернів за фахом «офтальмологія», з актуальних питань вивчення дисципліни.

На кафедрі регулярно проводяться методичні засідання, де розглядаються питання усіх напрямків роботи кафедри, питання методичного забезпечення. Відповідно до навчальних планів співробітниками кафедри підготовлені методичні рекомендації по розділам навчальної програми з офтальмології.

Відповідальною за роботу з іноземними студентами наказом по академії закріплена доцент Максимук О.Ю., яка проводить англомовні заняття та лекції.

Кафедра має досвід з питань навчально-методичної роботи і приймає участь у всіх навчально-методичних конференціях, де викладачі кафедри виступають з доповідями та мають публікації з методик методичного забезпечення навчального процесу та питань викладання і педагогічного досвіду.За останні роки співробітниками кафедри видані навчальні посібники з лекційним матеріалом, методичними розробками для підготовки до практичних занять та з інформацією по діагностиці і лікуванню невідкладних офтальмологічних захворювань для студентів медичних факультетів № 1 і 2, стоматологічного факультету, лікарів-інтернів за фахом офтальмологія та сімейна медицина, лікарів-офтальмологів і сімейних лікарів.


Дисципліна «Офтальмологія»

УМСА


HQ: УМСА Полтава

Office: +38 0532 656980 GSM: +00 000 0000000 Fax: +00 000 0000000


Office: Клінічна база - офтальмологічне відділення ПОКЛ ім. Н.В.Скліфасовського

Office: +38 05322 22908 GSM: +00 000 0000000 Fax: +00 000 0000000


Ви маєте можливість подзвонити, або написати нам

@umsa.edu.ua