Історія кафедри

Історія кафедри

Діяльність дисципліни


В 1931 році на базі Харківського науково-дослідного інституту очних хвороб ім. проф. Гіршмана була відкрита кафедра очних хвороб Харківського стоматологічного інституту. Першим завідувачем кафедри був проф. Н.Е.Браунштейн (1931-1941р.). То був період становлення кафедри, період підготовки кадрів та укріплення матеріально-технічної бази. В наступні роки харківського періоду розвитку кафедри її послідовно очолювали: член-кор. АМН СРСР, професор І.І.Меркулов (1944-1946р.), доцент О.І.Натансон (1946-1953р.), доцент В.В.Виноградов (1953-1958р.), доцент М.І.Меркулова (1968р.). За ці роки співробітниками кафедри підготовлено не одне покоління лікарів, які брали саму активну участь в ліквідації трахоми, в зниженні очного травматизму, в ранньому виявленні глаукоми. Завдяки професору І.І.Меркулову кафедра та інститут ім. проф. Гіршмана стали ведучою школою розвитку нейроофтальмології в країні, а також в зниженні очного травматизму, становленні онкоофтальмології. Із цієї чудової школи вийшли відомі вчені, які потім очолили кафедри очних хвороб інших вузів країни (проф. О.І.Дашевський, проф. Ю.М.Богданович, проф. Р.І.Радзиховський).


В 1967 році разом з інститутом кафедра очних хвороб переводиться в Полтаву, де спочатку курс очних хвороб читала доцент М.І.Меркулова, а пізніше кафедру очолила проф. А.І.Бикова (1968-1973р.). В цей час в інституті був відкритий лікувальний факультет і роль кафедри як клінічної дисципліни різко підвищилась. Був організований студентський науковий гурток. Із числа гуртківців через клінічну ординатуру та аспірантуру готувались офтальмологи і викладачі.

В 1973 році кафедру очолив доцент Г.Д.Жабоєдов (1973-1975р.), а з 1975 по 1995 роки - професор Д.Г.Плюшко, який ввів у практику офтальмології мікрохірургічні операції, оперативне лікування відшарування сітківки, лікувальну кератопластику.Завдяки його зусиллям розпочалася наукова робота кафедри - із числа молодих вчених готувалися наступні співробітники Собко К.Г., Воскресенська Л.К., Безкоровайна І.М., Максимук О.Ю. З 1996 по 2009 рік кафедру очолювала професор Л.К.Воскресенська. В 2009-2012р. курс офтальмології перебував у складі кафедри оториноларингології під керівництвом проф. С.Б.Безшапочного. 

В 2012р. наказом ректора академії проф. В.М.Ждана проведена реорганізація ряду кафедр, в т.ч. організована кафедра офтальмології з дитячою хірургією (зав. кафедрою, д.мед.н. Безкоровайна І.М.). На сьогодні кафедра перетворилась в зміцнілий колектив висококваліфікованих наукових співробітників - 3 доктори та 1 кандидат медичних наук. Всі викладачі мають вищі лікарські категорії з фаху офтальмологія. У двох викладачів додатково наявна спеціалізація з фаху дитяча офтальмологія.


Дисципліна «Офтальмологія»

УМСА


HQ: УМСА Полтава

Office: +38 0532 656980 GSM: +00 000 0000000 Fax: +00 000 0000000


Office: Клінічна база - офтальмологічне відділення ПОКЛ ім. Н.В.Скліфасовського

Office: +38 05322 22908 GSM: +00 000 0000000 Fax: +00 000 0000000


Ви маєте можливість подзвонити, або написати нам

@umsa.edu.ua