Колектив

Безкоровайна Ірина Миколаївна

Професор кафедри оториноларингології з офтальмологією за спеціальністю «Офтальмологія», доктор медичних наук за спеціальністю 14.01.18 - офтальмологія, професор, лікар вищої категорії, член товариства офтальмологів України та Європейського товариства катарактальних хірургів. Має спеціалізацію з фаху «Дитяча офтальмологія». Докторська дисертація «Ефективність патогеничноно обґрунтованого лікування вторинної неоваскулярної глаукоми», захищена у 2011. Стаж лікувальної роботи 30 років, педагогічної роботи 23 роки. З 1996 по 2006 рр – завідувач офтальмологічного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні, головний позаштатний офтальмолог Полтавської обласної держадміністрації, з 2012 по 2015 р – завідувач кафедри офтальмології. Має 167 друкованих публікацій, в тому числі 1 авторське свідоцтво, 8 патентів на корисну модель, 5 авторських прав на науковий твір, 6 навчальних посібників з грифом ЦМК МОЗ України. На кафедрі відповідає за наукову роботу, керує науковою роботою студентів, аспірантів та клінічних ординаторів. Є керівником ініціативної науково-дослідної роботи та клінічного дослідження. Проводить заняття з лікарями-інтернами за фахом «Офтальмологія», читає лекції з офтальмології студентам ІV курсу медичних факультетів №1,2 та стоматологічного факультету. Виконує лікувально-консультативну роботу в офтальмологічному відділенні ПОКЛ та обласній консультативній поліклініці. Володіє методами мікрохірургічних оперативних втручань. Член редакційної ради журналів «Офтальмологічний журнал» та «Архів офтальмології України», редакційної колегії міжнародного науково-практичного журналу «Офтальмологія» та академічних видань «Актуальні проблеми сучасної медицини» та «Вісник проблем біології та медицини».


Воскресенська Людмила Костянтинівна

Доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії з фаху «Офтальмологія». Тема докторської дисертації: «Патогенез и лечение старческой и диабетической катаракты», рік захисту - 1993. Має 97 друкованих публікацій, в тому числі 5 публікацій в зарубіжних виданнях, 11 навчальних посібників з грифом ЦМК МОЗ України. Відповідає на кафедрі за виховну роботу. Проводить лікувально-консультативну роботу в офтальмологічному відділенні ПОКЛ, виконує мікрохірургічні оперативні втручання.


Максимук Ольга Юріївна

Доктор медичних наук, доцент, лікар вищої категорії з фаху «Офтальмологія». Тема докторської дисертації: «Гострі порушення венозного кровообігу в сітківці: патогенез, клініка, діагностика і лікування», рік захисту - 2006. Має 38 друкованих публікацій, в тому числі 5 публікацій в зарубіжних виданнях. Відповідає на кафедрі за наукову роботу. Проводить лікувально-консультативну роботу в офтальмологічному відділенні ПОКЛ, виконує мікрохірургічні оперативні втручання.


Ряднова Вікторія Вікторівна

Кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої категорії з фаху «Офтальмологія». Тема кандидатської дисертації: «Антиоксиданти в комплексній терапії діабетичних ретинопатій (клініко-експериментальне дослідження)», рік захисту - 2003. Має 55 друкованих публікацій, в тому числі 3 публікації в зарубіжних виданнях, 5 навчальних посібників з грифом ЦМК МОЗ України. Відповідальна за навчально-методичну роботу. Проводить лікувально-консультативну роботу в офтальмологічному відділенні ПОКЛ, виконує мікрохірургічні оперативні втручання.


Пера-Васильченко Анна Володимирівна

Кандидат медичних наук, асистент кафедри, лікар другої категорії з фаху «Офтальмологія». Тема кандидатської дисертації: «Патоморфологічні зміни інтракраніального відділу зорового нерва, хіазми, зорового тракту при гіпертонічній хворобі та цукровому діабеті», рік захисту - 2014. Має 10 друкованих публікацій. Відповідальна за лікувальну роботу кафедри. Працює лікарем-ординатором офтальмологічного відділення ПОКЛ, виконує консультативну роботу та мікрохірургічне оперативне лікування.


Мартинюк Дар’я Ігорівна

Кандидат медичних наук,  асистент кафедри, лікар з фаху «Офтальмологія». Роки навчання в ВДНЗУ "УМСА" - 2002-2008 рр. Інтернатура та магістратура на базі ВДНЗУ "УМСА" - 2008-2010 рр. Аспірантура на базі Харківського медичного Національного університету 2010-2014 рр.Тема кандидатської дисертації: «КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПЕРЕДНЬОЇ ОПТИЧНОЇ ІШЕМІЧНОЇ НЕЙРОПАТІї», рік захисту - 2015. Має 15 друкованих публікацій, з яких 4 в іноземних журналах, 4 в журналах ВАК Україна. Відповідальна за лікувальну роботу кафедри. Виконує консультативну роботу, та роботу з інтернами-загальної практики, сімейної медицини.


Дисципліна «Офтальмологія»

УМСА


HQ: УМСА Полтава

Office: +38 0532 656980 GSM: +00 000 0000000 Fax: +00 000 0000000


Office: Клінічна база - офтальмологічне відділення ПОКЛ ім. Н.В.Скліфасовського

Office: +38 05322 22908 GSM: +00 000 0000000 Fax: +00 000 0000000


Ви маєте можливість подзвонити, або написати нам

@umsa.edu.ua